Thành Cát Tư Hãn

Cốt Truyện Thành Cát Tư Hãn

Chào đời trong chiến loạn, cậu bé Thiết Mộc Chân với tiếng khóc vang cả thào nguyên, đồi núi, nắm trong tay một hòn máu giống như hòn hồng thạch. Như một định mệnh được định sẵn. Đây sẽ là nhà lãnh đạo tài ba của nhân loại.

Thành Cát Tư Hãn

Viết bởi Tổng Quản Ngênh Khách Đường

 
The browser should render some flash content, not this. Go to Adobe Page and Download Adobe Flash Player Plugin.